Κανόνες Φόρουμ (Version 1.0)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Κανόνες Φόρουμ (Version 1.0)

Μηδενιστής
1.Δεν βρίζουμε δεν προσβάλουμε και γενικά δεν κάνουμε οποιαδήποτε υβριστική κίνηση προς άλλους χρήστες του φόρουμ.

2.Όταν προσθέτουμε ένας topic πάντα το βάζουμε στην σωστή κατηγορία.

3.Δεν προσθέτουμε topics με άσχετα πράγματα από τις κατηγορίες του φόρουμ

4.Αν έχουμε κάποια απορία σχετικά με το παιχνίδι την κάνουμε topic και την προσθέτουμε στην κατηγορία "είμαι νέος χρειάζομαι βοήθεια" (ή κάτι τέτοιο :b).

5.Νέα μας, ανανεώσεις μας και ό,τι αφορά τον λογαριασμό μας στο ikariam που θέλουμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο το βάζουμε πάντα στην κατηγορία "Καφενείο Ικάριαμ".

6.Ποτέ δεν προσθέτουμε topics στην κατηγορία "Κανόνες του φόρουμ". Αυτήν την δυνατότητα την έχουν μόνο οι χρήστες ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (κατασκευαστής σελίδας & Διπλωμάτης συμμαχίας) και ο Μηδενιστής (Αρχηγός συμμαχίας).

7.Αν ήρθατε για άσχετο λόγο παρακαλούμε φύγετε από το site ή το φόρουμ.

8.Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να ψάξετε στην κατηγορία "είμαι νέος χρειάζομαι βοήθεια", να βρείτε το πρόβλημά σας σε κάποιο topic που ανέβασε κάποιος που είχε παρόμοιο ή ίδιο πρόβλημα και να δείτε τις απαντήσεις-λύσεις που του γράφουν οι χρήστες του φόρουμ.

9.Απαιτείται σεβασμός προς σε κάθε χρήστη.

(Επόμενη έγκδωση κανόνων: 1.5. Για ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες παρκαλούμε δημοσιεύστε τις και σύντομα θα λάβετε απάντηση).
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Κανόνες Φόρουμ (Version 1.0)

Μηδενιστής
Η εντολή 8. ξαναγράφηκε:

8.Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να ψάξετε στην κατηγορία "είμαι νέος βοήθεια", να βρείτε το πρόβλημά σας σε κάποιο topic που ανέβασε κάποιος που είχε παρόμοιο ή ίδιο πρόβλημα και να δείτε τις απαντήσεις-λύσεις που του γράφουν οι χρήστες του φόρουμ Ή να το κάνετε topic και να το δημοσιεύσετε στην κατηγορία που αναφέρετε ποιο πάνω.