πρωτευουσα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

πρωτευουσα

Constantine
ποσες αποθηκες πρεπει να εχω στην πρωτευοπυσα...προσπαθω να φτιαξω 7η πολη αλλα με μια αποθηκη στην πρωτευουσα δεν μπορω να αποθηκευσω οσο ξυλο χρειαζεται.....εχω φτασει την αποθηκη 34 lvl