Βασικά πράγματα για το ικάριαμ που πρέπει να ξέρετε

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Βασικά πράγματα για το ικάριαμ που πρέπει να ξέρετε

ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ
Όταν ξεκινάμε ένα παιχνίδι:
Αναβαθμίσεις:
Δημαρχείο: 3-4 επίπεδο
2-3 αποθήκες σε κάθε πόλη με επίπεδα 3-4 (όσο και το δημαρχείο)
Ακαδημία: επίπεδο 2-3. Στην αρχή που δεν υπάρχουν έξοδα να έχετε τις έρευνες στο φουλ.
Στρατώνες: 1-2 επίπεδο
Μόλις ανακαλυφθεί: ένα ξυλουργείο 5-6 επίπεδο
Τείχοι: Όσο και το Δημαρχείο
Εμπορικός λημένας όσο και το Δημαρχείο
Κρυσφήγετο και ταβέρνα όσο το δημαρχείο


Όταν στέλνουμε κατάσκοπο σε μία πόλη εκτος του ότι μπορούμε να δούμε αποθήκες, στρατό και λοιπά μπορούμε να δούμε τι αναβαθμ΄πισεις κάνει και την προεπισκόπιση της πόλης του. Απλά πηγαίνουμε στο νησί του και κάνουμε 2 φορές "κλικ" στην πόλη του. Μετά θα ανοίξει η προεπισκόπιση και μπορείτε να δείτε κτήρια και επίπεδα κτηρίων.


Όταν κάνουμε κατάληψη σε μία πόλη το μόνο μας πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε εκεί δικά μας αγαθά και στρατό. Αν θέλετε νέα αγαθά από άλλες πόλεις τότε για λεηλασία αλλά για κατάληψη ΟΧΙ.


Όταν δεχόμαστε επίθεση:
Αν έχουμε θείο χτίζουμε νέα καράβια από το ναυπηγείο 4-5 αν είναι δυνατόν και αν η πόλη είναι μικρή ή 10-11 αν είναι μεσαία και 20-21 αν είναι αρκετά μεγάλη.
Στέλνουμε όλα μας τα αγαθά σε άλλη πόλη μας ή συνενοούμαστε με μέλλος της συμμαχίας μας και τα στέλνουμε σε εκείνον.
Αν δεν προλάβουμε τότε δωρίστε στο δάσος και στους πόρους σας.
Στην ποιο τρελή περίπτωση αναβαθμίστ6ε αποθήκες αλλά μην περιμένετε να σώσετε πολλά έτσι.

Φάλαγγες: Μοναδα απαραίτητη
Δημαρχείο: επίπεδο 3-4 = 20 φάλαγγες
Δημαρχείο: επίπεδο 6-7 = 25 φάλαγγες
Δημαρχείο: επίπεδο 10-11= 40 φάλαγγες
Δημαρχείο: επίπεδο 15-16= 45 φάλαγγες
Δημαρχείο: επίπεδο 17-24= από 60 έως και 100 ή περισσότερες φάλαγγες

Τακτικές αναβαθμίσεις κυρίως στις φάλαγγες στο εργαστήριο

Τακτικές δωρεές στα νησιά για να μην έχουμε μπλεξίματα με άλλους παίκτες συγκάτοικους στο νησί.

100 με 150 ξύλο στο δάσος και άλλα τόσα στον πόρο σας καθημερινά αλλά μπορείτε καμια μέρα να μην δωρίσετε.

Κατάσκοποι πρέπει να είναι στο φουλ (π.χ. αν το κρυσφήγετο είναι επίπεδο 11 τότε οι κατάσκοποι πρέπει να είναι 11)

Ποτέ μην χτίζετε θέσεις εμπορικών συναλαγών είναι 99% άχρηστες και υπάρχει σπατάλη χρημάτων και αγαθών. ότι ανταλαγή θέλετε, μόνο με την συμμαχία ή απευθείας με άλλους παίκτες αλλά όχι θέσεις εμπορικών συναλαγών.


Η κατοικία του κυβερνίτη πρέπει να είναι όσα επίπεδα το παλάτι μας στην πρωτεύουσα για να μην φθείρετε η πόλη μας.

Κάνουμε συνέχεια οικονομία και θα πρέπει κάθε ώρα να πέρνουμε από 500 χρυσό και πάνω. Θα πρέπει ο χρυσός μας σιγά σιγά να φτάσει τα 1.000.000 χρυσό και οι πόντοι σας θα φτάσουν στα ύψη (πάρτε παράδειγμα τους ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και ΜΑΡΩΝ). Αυτό σημαίνει να φτάσετε τα εμπορικά ως ένα σημείο και από εκεί και πέρα να μην αγοράζετε μέχρι να φτάσετε σε κάποιο μεγάλο ποσό που αν αγοράσετε δεν θα γίνει μεγάλη οικονομική ζημιά ή γενικά δεν θα γίνει οικονομική ζημιά.


Ποτέ μην δώσετε απρεπές όνομα χρήστη ή απρεπές όνομα πόλης και αυτό συμπεριλαμβάνει βρισιές. Οι συνέπειες είναι μεγάλες.