Ελληνικος Κειμενογραφος

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ελληνικος Κειμενογραφος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Administrator
http://rapidshare.com/files/274821202/MLS_Talk_Write_v1.1.rar

Το Talk & Write είναι ένας Ελληνικός φωνητικός κειμενογράφος....

Το πρόγραμμα MLS Talk & Write είναι μια εφαρμογή αναγνώρισης φωνής που σας δίνει τη δυνατότητα να υπαγορεύετε τα κείμενά σας στον υπολογιστή, εύκολα και γρήγορα. Βασίζεται στην παγκοσμίως καταξιωμένη τεχνολογία αναγνώρισης συνεχούς λόγου της εταιρείας PHILIPS , η οποία υποστηρίζει την υπαγόρευση κειμένου στον υπολογιστή σε 23 γλώσσες. To MLS Talk & Write αναπτύχθηκε από την MLS και σας δίνει τη δυνατότητα να γράφετε ελληνικά απλά και γρήγορα, μιλώντας στο PC σας.

To MLS Talk & Write σας προσφέρει:


Αμεσότητα
Εκφωνήστε τα κείμενά σας στον υπολογιστή. Το MLS Talk & Write μετατρέπει
ταυτόχρονα τα λεγόμενά σας, σε γραπτό κείμενο.


Ευκολία
Ανοίξτε το Word και ξεκινήστε την υπαγόρευση. Το MLS Talk & Write θα σας «καταλάβει» αμέσως, χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.