Ελληνικα βιβλια για Η/Υ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ελληνικα βιβλια για Η/Υ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Administrator
Αυτό το .rar περιέχει Ελληνικά E-Books σε μορφή .pdf για Η/Υ .
Περιέχει τα ακόλουθα :

[codebox]Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι - Δημήτριος Νικολάς
Μικροεπεξεργαστές - Γιώργος Αλεξίου
Ψηφιακά Συστήματα - Α.Ν. Σκορδάς
Αλγόριθμοι Και Πολυπλοκότητα - Δημήτριος Φωτάκης, Παύλος Σπυράκης
Αυτόματα Και Τυπικές Γλώσσες - Αναστάσιος Δημητρίου
Γενετικοί Αλγόριμοι Και Εφαρμογές - Σπυρίδων Λυκοθανάσης
Υπολογιστικά Συστήματα : Αλγόριθμοι - Λ . Ντελόπουλος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα - Δημήτριος Καβαδίας
Εισαγωγή στα συστήματα Υπολογιστών - Χαρίδημος Βέργος
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών - Ηλίας Λυπιτάκης
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Ευρετικές Μέθοδοι - Ιωάννης Ζαχαράκης
Λειτουργικά Συστήματα - Βασίλειος Μάμαλης
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση - Μάνος Ρουμελιώτης
Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα - Ελπίδα Κεραυνού
Υπολογιστές και Κοινωνία, Information Society - Αναστάσιος Εμβολιώτης
Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μιχάλης Δρακόπουλος
Ψηφιακή Σχεδίαση Ι - Παναγιώτης Λινάρδης
Διδακτική της Πληροφορικής - Βασίλειος Κόμης
Πληροφορική στην Εκπαίδευση - Βασίλειος Κόμης, Αναστάσιος Μικρόπουλος
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
TCP-IP Tutorial and Technical Overview
Ασφάλεια Δικτύων - Σωκράτης Κάτσικας
Ασφάλεια Υπολογιστών - Σωκράτης Κάτσικας
Δίκτυα Υπολογιστών Ι - Γεώργιος Φούσκας
Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές - Πάνος Αργυράκης
Τηλεματική - Διονύσιος Αδαμόπουλος
Ψηφιακές Επικοινωνίες - Γεώργιος Φούσκας
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης - Βασίλειος Ζορκάδης
C Γλώσσες Προγραμματισμού
C Εισαγωγή στην πληροφορική
C Σημειώσεις και Διαφάνειες από το μάθημα Πληροφορική ΙΙ
Fortran
Java
Latex
Matlab
Προγραμματισμός
Αλγοριθμική Θεορία
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' Λυκείου)
Βάσεις Δεδομένων
Βάσεις Δεδομένων 2
Δομές Δεδομένων
Λειτουργικά Συστήματα
Μεταγλωττιστές
Μεταγλωττιστές 2
Τεχνικές Προγραμματισμού
Τεχνολογία Λογισμικού Ι
Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
Σχεδίαση με χρήση ΗΥ (AutoCAD)[/codebox]
Κατεβάστε τα και καλή μελέτη ! Πείτε και ένα ευχαριστώ

http://rapidshare.com/files/117211430/__914___921___914___923___921___913_.rar
__________________