Σχετικά με την ακαδημία και οι διατάξεις της συμμαχίας

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σχετικά με την ακαδημία και οι διατάξεις της συμμαχίας

Μηδενιστής
Η ΣυμμαχίαΟλικήςΚαταστροφής δεν έγινε απλά ακαδημία της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έγινε ανεξάρτητη ακαδημία που σημαίνει:
 @ Οι ΜΑΚ δεν ασκούν καμία εξουσία επάνω μας και στα μέλλη μας.
 @ Η μόνη σχέση που έχουμε είναι να παίρνουμε μέλλη και όταν γίνονται 15.000 πόντοι να τα στέλνουμε στους ΜΑΚ
 @ Έχουν αναπτυχθεί οι ανταλαγές μεταξύ ΜΑΚ και ΜΑΚ 1
 @ Οι ΜΑΚ 1 βοηθάνε τους ΜΑΚ σε ότι χρειαστούν
 @ Το ίδιο κάνουν και οι ΜΑΚ στους ΜΑΚ 1.
 
Οπότε εντολές δεν λαμβάνουμε από τους ΜΑΚ αλλά και να λάβουμε θα είναι ΑΚΥΡΕΣ. Όσοι θέλετ να έρθετε στην ακαδημία των ΜΑΚ να ξέρετε ότι πάτε να γραφτείτε στην ΣΟΚ και όχι στην ΜΑΚ.

Όροι και διατάξεις:
 @Οποιαδήποτε σύγκρουση κι αν δημιουργηθεί με τους ΜΑΚ και η ακαδημία δεν είναι πια ακαδημία τα μέλλη να ξέρουν πως θα παραμείνουν στην ΣΟΚ. Όσοι έχουν παράπονο, να τους συνοδέψουμε στην πρεσβεία τους για να παρετηθούν.
 @Οποιοδήποτε μέλλος βγαίνει ανενεργό θα μπαίνει σε κατάσταση εξορίας για 3 ημέρες και μετά θα θεωρείται πλεον νόμιμα εξόριστο από την συμμαχία. Μετά τον εξορισμό ενός μέλλους, τα μέλλη της συμμαχίας θα πρέπει να περιμένουν 24 ώρες. Μόλις περάσει αυτό το διάστημα, τα μέλλη, θα έχουν κάθε δηκαίωμα να επιτεθούν στο μέλλος.
 @Όταν κάποιος εξόριστος δέχεται επίθεση εντος των 24άρων ορών της εξορίας του και η επίθεση είναι από μέλλος της ΣΟΚ τότε θα πρέπει να ενημερώσει ΑΜΕΣΩΣ τον αρχηγό (Μηδενιστής <διαθέσιμος>), τον Υπαρχηγό (Εισβολέας <δεν είναι διαθέσιμος>) ή τον αναπληρωματικό υπαρχηγό και διπλωμάτη (argiris122 <διαθέσιμος στην θέση του Υπαρχηγού>). Το μέλλος που έκανε επίθεση εντός των 24άρων ορών στον εξόριστο θα μπαίνει σε κατάσταση 4 μερών εξορίας. Ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι η συγνώμη προς το μέλλος. Σε αυτήν την περίπτωση η μόνη συνέπεια θα είναι να μην επιτρέπεται επίθεση από το μέλλος στον εξόριστο για άλλες 48 ώρες (2 μέρες). Αν ο εξόριστος ξαναδεχτεί επίθεση από το μέλλος στις 72 ώρες απαγόρευσης θα πρέπει πάλι να μας ενημερώσει. Σε αυτήν την περίπτωση το μέλλος θα διώχνεται από την συμμαχία χωρίς καν να μπει σε κατάσταση εξορίας.
 @Όταν ένα μέλλος εξορίζεται από επίθεση σε εξόριστο εντός των 72 ωρών ή των 24 ωρών τότε τα υπόλοιπα μέλλη πρέπει να περιμένουν 24 ώρες για να επιτεθούν. Οι παραβάτες θα βγαίνουν στην γνωστή κατάσταση εξορίας 4 μερών (διάβασε 3η διάταξη).
 @Κάθε μέλλος είναι υποχρεωμένο να δώσει ότι στοιχεία του ζητήσει ο Γερουσιαστής (lefte <διαθέσιμος>). Αν δεν τα δώσει μέσα σε 72 ώρες (3 μέρες) τότε ο Γερουσιαστής πρέπει να ενημερώσει τον Αρχηγό (Μηδενιστής <διαθέσιμος>) και ο αρχηγός το μέλλος που δεν έδωσε τα στοιχεία του. Τότε το μέλλος πρέπει να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε. Αν ο λόγος είναι αθώος (π.χ.το μέλλος να μην είχε μπει εκείνες τις 3 μέρες ή να ήταν διακοπές) τότε είναι δικαιλογημένο αλλά πρέπει όταν μπει να στήλει τα στοιχεία που του ζητήθηκαν. Αν ο λόγος είχε σχέση με το <έτσι θέλω> τότε το μέλλος θα μπει σε κατάσταση εξορίας για 5 μέρες. Το μόνο που τον απαλάσει από την εξορία είναι η συγνώμη. Σε αυτή την περίπτωση έχει να δώσει τα στοιχεία του και τότε μόνο θα βγεί από την λίστα των εξόριστων.  
 @Ένα μέλλος δεν επιτρέπεται να βρίσει ή να προσβάλει κάποιο άλλο ή γενικά να έχει υβριστική συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, το μέλλος που δέχτηκε την προσβολή πρέπει να ενημερώσει τον αρχηγό (Μηδενιστής <διαθέσιμος>) ή τον Υπαρχηγός (Εισβολέας <δεν είναι διαθέσιμος>) ή τον αναπληρωματικό υπαρχηγό και διπλωμάτη (argiris122 <διαθέσιμος στην θέση του Υπαρχηγού>) και το μέλλος θα πρέπει να μπει σε κατάσταση εξορίας για πέντε μέρες. Το μόνο που το απαλάσει από την κατηγορία είναι μία συγνώμη. Μόλις η συγνώμη ζητηθεί, τότε το μέλλος που δέχτηκε την προσβολή πρέπει να το αναφέρει στα παραπάνω άτομα (Αρχηγός, Υπαρχηγός, Αναπληρωματικός Υπαρχηγός) και το μέλλος που έδωσε την προσβολή θα βγει από την λίστα των εξόριστων. Αν ίμως το μέλλος που δέχτηκε το βρήσιμο δεν το αναφέρει στα παραπάνω αναφερόμενα άτομα για δικό του όφελος τότε θα πρέπει αυτός που έδωσε την προσβολή να δει ότι το όνομά του δεν βγήκε από την λίστα και να μας ενημερώσει ότι ζήτησε συγνώμη. Σε αυτήν την περίπτωση θα αντιστραφούν οι ρόλοι και σε κατάσταση εξορίας θα μπει το μέλλος που δέχτηκε το βρήσιμο ή την προσβολή.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετικά με την ακαδημία και οι διατάξεις της συμμαχίας

Μηδενιστής
Ο Υπαρχηγός (Εισβολέας) είναι πλέον διαθέσιμος ενώ ο αναπληρωματικός υπαρχηγός (argiris122) είναι διαθέσιμος στην θέση του διπλωμάτη.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σχετικά με την ακαδημία και οι διατάξεις της συμμαχίας

ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ
In reply to this post by Μηδενιστής
ΑΚΥΡΟ, ΔΟΘΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ